RING OSS - 031-781 24 23

OVK-besiktning Göteborg

RING OSS - 031-781 24 23

OVK-besiktning Göteborg

Stor expertis för OVK och ventilationsservice

Kontakta oss

OVK-besiktning

Vi utför OVK-besiktning i Göteborg och innehar behörighet K för att OVK-besiktiga alla slags anläggningar. Vi utför korrekta och smidiga OVK:er i Göteborg.

Ventilationsservice

Behöver ni ventilationsservice? Vi erbjuder service av ventilationen i er fastighet. Att serva och reparera ventilation är viktigt för en hälsosam inomhusmiljö.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

OVK besiktning Göteborg

Vi gör regelbunden ovk besiktning i Göteborg

Vi erbjuder fastighetsföretag, BRF:er och privatpersoner en korrekt utförd och smidig OVK-besiktning i Göteborg. Eftersom det är viktigt med korrekta OVK:er i fastigheter ser vi till att utföra kompetenta och kvalitativa OVK-besiktningar i Göteborg. Vi kan erbjuda helhetslösning för fastighetsägare, BRF:er och privatkunder.

Vi har behörighet K vilket innebär att vi har Boverkets tillstånd att undersöka, felsöka och kontrollera ventiler och ventilationssystem för en fullgod inomhusmiljö. När vi gör en OVK-besiktning i Göteborg går vi igenom det som kanske behöver åtgärdas. Dessutom får ni på plats en prisuppgift på åtgärder enligt protokollet. På så sätt får ni direkt veta vad som behöver åtgärdas och i så fall, vad det kan kosta.

Säker OVK besiktning Göteborg

Varför göra OVK i Göteborg?

För att alla som vistas inomhus ska få en inomhusluft som är så pass bra att vi inte blir sjuka av vistelse inomhus, är det mycket viktigt att ventilerna och ventilationssystem är rena och fria från luftföroreningar. Skulle ventilationssystemet ha förorenade ventiler kan inte luften strömma igenom bostäderna och fastigheterna ordentligt. Det kan leda till sjukdomar för människor och ohälsosamma lokaler och bostäder. Även hus kan bli sjuka.

Vissa lokaler och fastigheter som t.ex. skolor, sjukhus, vårdcentraler och kommunala eller statliga byggnader måste ha en OVK-besiktning vart 3:e år. På så sätt får fastighetsägare eller fastighetsansvariga viktig information gällande ventilationssystemet och inomhusklimatet. Om en fastighet har frånluftsventilation med uteluftsventiler i fönster, eller enbart självdragsventiler behövs en OVK-besiktning endast vart 6:e år. Om en BRF har mekanisk ventilation med både till- och frånluft så ska i stället OVK-besiktning utföras vart 3:e år.

  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas vidare i byggnaden.
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga för alla i fastigheten.
  • att ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett.

Vid en första OVK-besiktning ska vi kontrollera att ventilationssystemet stämmer överens med de föreskrifter som gäller OVK-besiktning i Göteborg

Är det en återkommande OVK-besiktning undersöker vi:

  • att funktionen och egenskaper i ventilationssystemet stämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • vilka åtgärder som kan vidtas som förbättrar energihushållning i ventilationssystemet men som inte gör att inomhusklimatet blir sämre.

Kontakta oss för OVK-besiktning i Göteborg!